Відділ іонних процесівfoto

ЗАВІЛОПУЛО Анатолій Миколайович (народився 21 серпня 1941 року) – заступник директора ІЕФ НАН України з наукової роботи, доктор фізико-матема­тичних наук, старший науковий співробітник, “Винахідник СРСР“, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

У 1965 році закінчив фізичний факультет (вечірнє відділення) Ужгородського державного університету, отримав кваліфікацію “фізик, фізик-оптик”. У 1968 році закінчив аспірантуру при кафедрі оптики Ужгородського державного університету. У 1973 році в Інституті фізики АН України (Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження процесів збудження повільних іонів з атомами кадмію”. У 1990 році в Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова захистив докторську дисертацію на тему “Утворення метастабільних станів атомів і молекул при зіткненнях з електронами та іонами малих енергій”.

Галузі наукових інтересів: атомна фізика, фізика електронних і атомних зіткнень, фізика кластерів, лабораторне моделювання елементарних процесів, що мають місце в атмосфері Землі та планет.

Має 202 друковані праці та 11 авторських свідоцтв на винаходи.

Співавтор монографії: Завілопуло А.М., Ремета Є.Ю., Снігурський О.В., Шпеник О.Б. Метастабільні атоми та молекули – Львів: Євросвіт, 2001. – 440 c.