Відділ електронних процесів:Foto

Завідуючий відділу електронних процесів: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Олександр Валентинович Снігурський.

О.В. Снігурський після закінчення у 1977 році фізичного факультету Ужгородського державного університету та у 1982 році - аспірантури при кафедрі квантової електроніки УжДУ працював науковим співробітником в УжДУ, згодом - в УжВІЯД АН України, а з 1992 р. - в ІЕФ НАН України старшим та провідним науковим співробітником. У 2007 році очолив відділ електронних процесів ІЕФ НАН України.

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Динамічні та кінематичні особливості збудження метастабільних станів атомів інертних газів електронним ударом" у Харківському державному університеті. У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему "Процеси парних зіткнень повільних електронів, іонів та збуджених атомів з атомами та молекулами" в Інституті фізики НАН України. У 1994 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

О.В. Снігурський є заступником голови Спілки вчених-поляків в Україні.

Галузі наукових інтересів: атомна та молекулярна фізика, газова динаміка, мас-спектрометрія.

О.В. Снігурський є автором та співавтором близько 150 друкованих наукових праць, двох монографій та п'яти авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений почесним знаком "Винахідник СРСР".