Відділ електронних процесів і елементарних взаємодійГайсак Михайло Іванович (народився 24 листопада 1945 року) – провідний науковий співробітник відділу електронних процесів і елементарних взаємодій , доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

У 1970 році закінчив з відзнакою фізичний фа­культет Ужгородського державного університету та отримав кваліфікацію “фізик. Викладач фізики”. У 1975 році закінчив аспірантуру за спеціальністю “теоретична і математична фізика”. У 1976 році в Інституті теоретичної фізики АН УРСР (Київ) захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.04.02 – теоретична і математична фізика на тему ”Динамічний опис низькоенергетичного (pN)-розсіювання в нелінійній кіральній SU(2)?SU(2)-динаміці з використанням суперпропагаторів”. У 1996 році в Інституті теоретичної фізики НАН України (Київ) захистив докторську дисертацію на тему “Адіабатичний підхід в методі гіперсферичних функцій для малочастинкових систем”.

Галузі наукових інтересів: динаміка малочастинкових квантових систем у сучасній фізиці.

Має 102 друковані праці.